Skip to content

PBS, de weg naar positief gedrag

‘Positief handelen leidt tot positief gedrag’. Daarom stimuleren wij goed gedrag. Samen zorgen wij ervoor dat het Breda College een fijne en veilige school is.

Hiervoor gebruiken wij de schoolbrede aanpak PBS.

Wat is PBS?

PBS betekent Positive Behavior Support. Positief gedrag is net als rekenen en taal een vak: je kunt het leren. Door hier op school aan te werken, zorgen we met elkaar voor een prettige sfeer op school. Wij besteden hier aandacht aan in de lessen PBS. Tijdens deze lessen stimuleren en belonen wij het gewenste gedrag. 

Hoe is onze aanpak?  

Er zijn drie basiswaarden vastgesteld: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Met deze posters worden de gedragsverwachtingen aangegeven. Door dit gedrag te belonen, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien.

Via de maandelijkse BC Actueel zullen wij informatie, voorbeelden uit de praktijk en successen met u delen. Met vragen kunt u altijd terecht bij bredacollege_pbsteo@inos.nl

Klik hier voor de PBS folder.