Skip to content

Van starter tot schoolverlater: drie fases

Na het Breda College zijn onze schoolverlaters de trotse bezitters van een diploma.

Zij stromen dan uit naar:

  • Werk
  • Dagbesteding
  • Vervolgonderwijs

Elke leerling heeft zijn eigen aanleg en passie. Samen onderzoeken we wat de beste keuze is. Dat is een zorgvuldig proces, verdeeld in drie fases:

Oriëntatiefase, leerjaar 1 en 2

In de Oriëntatiefase krijgen de leerlingen theorie- en praktijkvakken. De leerstof is wat algemener en gericht op zelfredzaamheid. 

De praktijkvakken worden in onze professionele praktijkruimtes gegeven, binnen en buiten.

Beroepsfase, leerjaar 3 en 4

De praktijk krijgt wat meer nadruk en de algemeen vormende vakken wat minder. 

In deze fase maakt de leerling kennis met onze profielen:

  • Dienstverlening & Zorg
  • Logistiek
  • Horeca
  • Plant & Groene Leefomgeving
  • Verkoop

Er wordt twee dagen per week gewerkt bij een leerwerkplek. Het leren van werknemersvaardigheden staat centraal. Deze leerwerkplekken zijn erg leerzaam en inspirerend, voor onze leerlingen én de bedrijven.

Transitiefase, leerjaar 5 en 6

In deze fase kiezen onze leerlingen het profiel dat het beste bij hen past. In het vijfde jaar wordt twee dagen per week stage gelopen bij een individuele stageplek. Leerlingen gaan drie dagen per week naar school. 

In het zesde jaar wordt de stage uitgebreid naar drie dagen per week. Individueel zijn er in het zesde jaar uitzonderingen die vier dagen stage lopen en een dag op school zijn. De terugkomdagen op school zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Ook wordt er theorieles op maat gegeven: wat is bruikbaar in het werkveld?

Geslaagd… en dan?

Uw zoon of dochter is geslaagd en uitgestroomd, een heel bijzondere mijlpaal! Het Breda College blijft betrokken, wij houden nog regelmatig contact. Dit is niet vrijblijvend, dat zijn wij wettelijk verplicht.
Onze schoolverlaters blijven bij ons in beeld, totdat we zeker weten dat ze goed terechtgekomen zijn.