Skip to content

Aanmelden

Fijn dat u uw zoon of dochter bij ons wilt aanmelden!
Dit gaat als volgt: 

  • U neemt telefonisch contact met ons op via (076) 522 32 22.
  • Wij sturen u per post een aanmeldpakket op.
  • Na inschrijving nodigen wij jullie uit voor een intakegesprek.
  • De gedragswetenschapper van het Breda College vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan.¬†Meer informatie vindt u hier.

In een enkel geval kan de Commissie voor de Begeleiding besluiten dat het Breda College niet geschikt is. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.