Skip to content

Leerlingenvervoer

Het vervoer van en naar school moet u zelf regelen.
Bij de gemeente waar u woont kunt u een aanvraag voor taxivervoer indienen.