Skip to content

Stel uw vraag

In het dagelijks leven lopen ouders/verzorgers soms tegen drempels aan:

 • Kunt u advies gebruiken over school en werken?
 • Heeft u vragen over sport of vrije tijd?
 • Bent u onzeker over de opvoeding van uw kind?

Ouders/verzorgers van onze speciale leerlingen hebben speciale vragen.
Wij helpen u graag verder.

Het Loket

De overheid heeft veel regelingen opgesteld en diensten georganiseerd.
Soms verdwalen mensen in het oerwoud van wet en regelgeving.

Misschien heeft u het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Het Loket van het Breda College kan u ondersteunen in deze zoektocht.
Ook verwijzen wij u naar de juiste instantie.

In ons Loket worden vragen beantwoord door:

 • Een gedragswetenschapper
 • Een maatschappelijk werker
 • Een jobcoach

Stel uw vraag en een van onze medewerkers neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

Bij spoed kunt u het beste de mentor van uw zoon of dochter benaderen.

Wij ondersteunen bij:

 • Informatie over de Jeugdwet / Wet Maatschappelijke Ondersteuning of WLZ
 • Extra zorg uit de Zorgverzekeringswet
 • Opvoeding of gedragsproblemen
 • Vrije tijd en speciale sportverenigingen
 • BSO
 • Dagbesteding
 • Beschut werk en /of financiële voordelen voor werknemers (arbeidsparticipatie)
 • Vragen met betrekking tot seksuele ontwikkeling
 • Logeren
 • Het aanvragen van therapieën
 • Belangenverenigingen en gespreksgroepen voor lotgenoten (ook buiten het Breda College)
 • Financiële regelingen voor 18- en 18+ leerlingen
 • Dubbele kinderbijslag
 • Bewindvoering en mentorschap
 • Het in contact brengen met andere ouders om ervaringen uit te wisselen

U kunt ons bereiken via:

E-mail:      bredacollege_loket@inos.nl
Telefoon:  (076) 522 32 22 (dit is het centrale nummer van het Breda College)