Nieuwe directeur Breda College: Anne-Marie Gommeren

Wellicht heeft u het al in één van de berichtgevingen gelezen: dit schooljaar ben ik gestart als directeur van het Breda College. Graag stel ik me kort aan u voor: Ik ben Anne-Marie Gommeren, 48 jaar en samen met mijn man en onze kinderen woonachtig in Prinsenbeek. Inmiddels ben ik 27 jaar werkzaam in het onderwijs. Gestart als leerkracht op een basisschool in Rotterdam en vervolgens op De Berkenhof, een cluster-4-school in Breda. In 2007 ben ik bij INOS gaan werken en heb ik mezelf van leerkracht/teamcoördinator ontwikkeld tot directeur van verschillende basisscholen die onder het bestuur vallen. En nu dus het Breda College.

Ik ben dankbaar dat ik op deze mooie school samen met het team aan de slag mag om de nieuw ingeslagen weg samen verder vorm te geven. Ik hoop dat we met elkaar de organisatie verder kunnen versterken en op die wijze het onderwijs voor onze leerlingen en jullie kinderen nog beter te laten aansluiten bij wat zij nodig hebben in hun ontwikkeling. Dat we vanuit een versterkte ‘binnenkant’ ook een krachtige uitstraling mogen hebben naar onze omgeving. Ik ben natuurlijk al gestart en dat geeft een ontzettend goed gevoel.

Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met het team, de fijne ontmoetingen met de leerlingen en naar de momenten waarop ik ook u in de school mag tegenkomen nu de maatregelen rondom COVID-19 verder versoepelen.

Ik wens iedereen een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar toe waarin je de kansen aanpakt om jezelf te ontwikkelen en de ander te verrijken.

Hartelijke groet, Anne-Marie

PBS, de weg naar positief gedrag

‘Positief handelen leidt tot positief gedrag’. Daarom stimuleren wij goed gedrag. Samen zorgen wij ervoor dat het Breda College een fijne en veilige school is.

Hiervoor gebruiken wij de schoolbrede aanpak PBS.

Wat is PBS?

PBS betekent Positive Behavior Support. Positief gedrag is net als rekenen en taal een vak: je kunt het leren. Door hier op school aan te werken, zorgen we met elkaar voor een prettige sfeer op school. Wij besteden hier aandacht aan in de lessen PBS. Tijdens deze lessen stimuleren en belonen wij het gewenste gedrag. 

Hoe is onze aanpak?  

Er zijn drie basiswaarden vastgesteld: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Met deze posters worden de gedragsverwachtingen aangegeven. Door dit gedrag te belonen, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien.

Via de maandelijkse BC Actueel zullen wij informatie, voorbeelden uit de praktijk en successen met u delen. Met vragen kunt u altijd terecht bij bredacollege_pbsteo@inos.nl

Klik hier voor de PBS folder.

Agenda

SEPTEMBER 2022

5 september Eerste schooldag
5 tot 30 september Startgesprekken Beroepsfase en Transitiefase
13 september Informatieavond Oriëntatiefase
19 september MR-vergadering
23 september BC Actueel (nieuwsbrief)

OKTOBER 2022

5 oktober BC Studiedag (leerlingen zijn vrij)
21 oktober BC Actueel (nieuwsbrief)
24 – 28 oktober Herfstvakantie

NOVEMBER 2022

7 november Schoolfotograaf
8 november Informatieavond SO-VSO
10 november Schoolfotograaf
11 november Leerlingenfeest (19.30 – 22.30 uur)
15 november BC Studiedag (leerlingen zijn vrij)
17 november Informatieavond Arbeidstoeleiding
21 november MR-vergadering
25 november BC Actueel (nieuwsbrief)

DECEMBER 2022

23 december BC Actueel (nieuwsbrief)
26 december – 6 januari Kerstvakantie

JANUARI 2023

20 januari BC Actueel (nieuwsbrief)
21 januari Open dag
23 januari MR-vergadering
31 januari Ouderavond

FEBRUARI 2023

2 februari Ouderavond
10 februari Studiedag (leerlingen zijn vrij)
en Carnavalsfeest (19.30 – 22.30 uur)
17 februari BC Actueel (nieuwsbrief)
20 – 24 februari Voorjaarsvakantie
27 februari MR-vergadering

MAART 2023

17 maart BC Actueel (nieuwsbrief)
22 maart Teamdag (leerlingen zijn vrij)

APRIL 2023

3 april MR-vergadering
7 april
Goede vrijdag (vrij)
10 april Tweede Paasdag (vrij)
17 – 21 april Werkweek
21 april BC Actueel (nieuwsbrief)
24 april – 5 mei Meivakantie

MEI 2023

18 – 19 mei Hemelvaart (plus vrijdag) (vrij) 
26 mei BC Actueel (nieuwsbrief)
29 mei Pinksteren (vrij)

JUNI 2023

5 juni MR-vergadering
13 juni Ouderavond
15 juni Ouderavond
17 juni Galafeest (19.30 – 22.30 uur)
21 juni BC Studiedag (leerlingen zijn vrij)
23 juni BC Actueel (nieuwsbrief)

JULI 2023

3 juli MR-vergadering
7 juli Eindejaarsfeest (19.30 – 22.30 uur)
11 juli Diploma-uitreiking
14 juli Laatst schooldag,
BC Actueel (nieuwsbrief)
17 juli – 25 augustus Zomervakantie

 

Klik hier voor het jaaroverzicht 2022-2023 in Excel.