Skip to content

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad geeft advies en instemming bij beslissingen van de directie. 
Er zitten ouders en leerkrachten in de MR. Ongeveer een keer per maand komen zij bij elkaar. 
Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent welkom! 

bredacollege_mr@inos.nl